Inno al Ristorante Pizzeria "La Foce" 

Parole di: Ireneo Recchia
Musiche di: Ettore Farina
Canta: Nicole Riggi
Tastiera: Fausto Palombo

 

 -Addò se magne, bbone, a hècche a Scanne?-,
ahèmme addummannate e tutte quinte:
-Tu cale a hèsse abballe e nen te pinte,
La Foce l'òme chiame, è na capanne,
     ma, sotte, tu ce truve, amiche care,
     la gentilezze de lu muntanare.
Nu pare de baffètte arezzelate,
na fronne de mentucce, nghe n'addore....!,
l'abbruscacice 'mbacce a na fressore,
lu core me s'aperte e so' penzate :
     -Lu carratore appese na llu mure ?,
     le sagne a hècche fanne, de secure-.
E n' zò sbaiate ! Funghe e sagnarelle,
à spase alloche attorne, delecate,
huèì, n'arie de muntagne, sci frecate !
Lu vine, quelle nere, de Pianelle,
     le pependune rosee nghe lu pane,
     le custatelle nghe le melanzane!
Na mùseche a llu pette m'appicciate.
Sopre a stu foje bbianghe c-i-aje scritte,
caccose che n'ze scorde e, zitte zitte,
aspette da resaje, a Ila scurdate,
     a chella capannélla, fòre mane,
     p' aresentì lu sòne de cambane!